UA RU

Експертний висновок завідуючого кафедрою педагогіки та психології на комплект «Абетка харчування»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

на навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко, О. В. Чорновіл.

Реформування змісту загальної середньої освіти в Україні актуалізувало чимало проблем, що вимагають негайного розв'язання. Однією з них є створення якісного навчально-методичного забезпечення. Навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко, О. В. Чорновіл складається із робочих зошитів для учнів 1-го та 2-го класів та методичних рекомендацій для вчителя.

Особливістю навчально-методичного комплекту є те, що він має не тільки оздоровчу, але і народознавчу спрямованість. Цю особливість детально відображено у методичному матеріалі для вчителя. Слід наголосити на тому, що автори програми звернули увагу, в першу чергу, на традиції харчування українського народу та використовували сучасні підходи до організації правильного раціону.

Реалізацію програми автори передбачають у варіативності як при виборі майданчиків для впровадження, так і способів реалізації. Важливим є те, що робочий зошит «Абетка харчування» може використовуватися і як додатковий матеріал на уроках з предметів базового навчального плану «Я і Україна», «Основи здоров'я», «Довкілля», «Трудове виховання».

У варіанті програми «Абетка здоров'я» авторами поставлено цілу низку завдань і методичних вказівок щодо отримання знань про охорону здоров’я учнів. З метою вирішення цих завдань автори підібрали різноманітний матеріал, який викладено в ігровій формі. Це найбільш відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Завдання, які пропонуються в робочому зошиті, також орієнтовані на творчу роботу дитини — самостійну, в групі або колективі, з батьками. Це, в свою чергу, може мати позитивний вплив на підвищення пізнавального інтересу учнів.

У робочому зошиті також представлені творчі завдання на закріплення та актуалізацію отриманих знань, мислення, розвиток моторики рук тощо. Для емоційної розрядки та активізації пізнавальної діяльності вдало застосовуються інтерактивні ігри. Дитина в ігровій формі закріплює знання, уміння й навички. Крім того, автори пропонують такі варіанти роботи з дітьми, як інсценування, конкурси, змагання, вікторини.

Виходячи з того, що навчально-методичний комплект «Абетка харчування» є діяльнісно орієнтованим, включає різноманітні види практичної та пізнавально-пошукової діяльності учнів, автори доклали чимало зусиль, щоб забезпечити оригінальний зміст, який би не дублював валеологічного і науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів, і досягли поставленої мети. Тому вважаємо, що навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко,

О. В. Чорновіл відповідає вимогам до наукових праць даного виду і має всі підстави для публікації з метою широкого застосування у навчально-виховному процесі початкової школи.

Завідувач кафедри педагогіки, психології

 та методики початкового навчання

Сумського державного педагогічного

університету ім. А. С. Макаренка.

к. п. н., доцент С. М. Кондратюк.

Повернутися назад
Поділитись з друзями